Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Wykaz telefonów BGK

BIURO GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU NIERUCHOMOŚCI

58-300 WAŁBRZYCH ul. Jana Matejki 2

e-mail: geodezja@um.walbrzych.pl

GEODETA POWIATOWY MIASTA WAŁBRZYCH

GRAŻYNA SOPEL

pokój nr 12

I piętro

g.sopel@um.walbrzych.pl

74/ 64 88 539

Kierownik Biura Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości

BARBARA SZWEDO

pokój nr 12

I piętro

b.szwedo@um.walbrzych.pl

74/ 64 88 532

Referat – GRODZKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
Kierownik Referatu

PAWEŁ ALTHEIM

pokój nr 3

parter

p.altheim@um.walbrzych.pl

74/ 64 88 541

Pracownicy Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Jadwiga Lipowicz
Inspektor kontroli dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej

Weryfikacja dokumentacji geodezyjnej

pokój nr 1 parter

j.lipowicz@um.walbrzych.pl

74/ 64 88 533

Przemysław Waszkiewicz
Inspektor

Wydawanie roboczych baz danych

Aktualizacja baz danych

pokój nr 1 parter

p.waszkiewicz@um.walbrzych.pl

74/ 64 88 533

Paweł Galus
Starszy Inspektor

pokój nr 1 parter

p.galus@um.walbrzych.pl

74/ 64 88 537

Agnieszka Honisz - Czuba
Inspektor

Obsługa zgłoszeń geodezyjnych

pokój nr 3 parter

a.honisz@um.walbrzych.pl

74/ 64 88 536

Jakub Nowak
Inspektor

pokój nr 3 parter

ja.nowak@um.walbrzych.pl

74/ 64 88 536

Referat Katastru Nieruchomości
Kierownik Referatu

JOLANTA KROKOSZ-CIECIURA

pokój nr 5

I piętro

j.krokosz@um.walbrzych.pl

74/ 64 88 538

 Pracownicy Referatu Katastru Nieruchomości

Sylwia Sidor
Podinspektor

Ewidencja Gruntów
i Budynków

pokój nr 2 parter

s.sidor@um.walbrzych.pl

74/ 64 88 534

Katarzyna Księżopolska
Inspektor

pokój nr 2 parter

k.ksiezopolska@um.walbrzych.pl

74/ 64 88 534

Wioletta Rusiecka 
Inspektor

pokój nr 2 parter

w.rusiecka@um.walbrzych.pl

74/ 64 88 535

Lidia Tomczak
Inspektor

Składanie wniosków
o mapy, wypisy oraz wypisy i wyrysy

Odbiór dokumentów do składanych wniosków

pokój nr 4 parter

l.tomczak@um.walbrzych.pl

74/ 64 88 530

Marcin Pilch
Inspektor

pokój nr 4 parter

ma.pilch@um.walbrzych.pl

74/ 64 88 530

Dorota Opalska
Inspektor

Numeracja porządkowa

Wydawanie zaświadczeń

Wydawanie decyzji podziałowych

pokój nr 5 I piętro

d.opalska@um.walbrzych.pl

74/ 64 88 540