Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Zmiany w wydawaniu materiałach przez ODGiK

Zmiany w wydawaniu materiałach przez ODGiK

Dzień dobry, od dnia 1 sierpnia 2023 r. w związku z pracami geodezyjnymi wymagającymi weryfikacji granic (m.in. podziały nieruchomości, wznowienia, mapy do celów projektowych, mapy do celów prawnych) materiały dotyczące granic (wszystkie składowe operatów technicznych) są dostępne na portalu geodety w zakładce "Dokumentacja w zakresie pracy oraz dokumentacja powiązana z pracą" (aparat). Nadal będą dołączane pliki dotyczące m.in. rastrów osnowy pomiarowej, wykazu współrzędnych punktów osnowy pomiarowej, informacji z danych graficznych dot. działki itp. Nie będzie już wydawany osobno plik ZIP ze składowymi operatów technicznych dot. granic nieruchomości w zakresie pracy. W razie jakichkolwiek niejasności prosimy o kontakt poprzez komunikator WebEwid (niebieski dymek) z pracownikami ODGiK celem weryfikacji materiałów.