Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Ważny komunikat dotyczący modyfikacji plików GML lub KCD.

Ważny komunikat dotyczący modyfikacji plików GML lub KCD.

Udostępnianie "plików do modyfikacji danych gml lub kcd* z blokadą" odbywa się po zakończeniu pomiarów i zgłoszeniu gotowości do utworzenia roboczej bazy danych. Zamówienia "pliku do modyfikacji danych") należy dokonać przez portal WebEWID.

Plik z blokadą udostępniany jest przez 5 dni roboczych.

W niektórych przypadkach (duże skomplikowane, nietypowe opracowania) czas, na który będzie wydana blokada należy uzgodnić indywidualnie (poprzez komunikator w Portalu Geodety) – termin uzgodniony.

W przypadku obszarów, na których prowadzone są prace geodezyjne przez kilku wykonawców prac, w celu udostępnienia pliku kolejnemu wykonawcy, blokada zostanie usunięta automatycznie (bez uprzedniego powiadomienia):

  • po upływie 5 dni roboczych lub terminu uzgodnionego, jeżeli dotychczasowy wykonawca prac nie przekaże do weryfikacji dokumentacji zawierającej wyniki prac wraz ze "zmodyfikowanym plikiem" zawierającym zbiory danych.

Po usunięciu blokady można wystąpić o ponowne udostępnienie „pliku do modyfikacji danych”.

* inny format uzgodniony z organem prowadzącym PZGiK zgodnie z § 71 ust.2 pkt.6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego