Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

UWAGA! Nowe numery kont bankowych od 1 lipca 2021 r.

UWAGA! Nowe numery kont bankowych od 1 lipca 2021 r.

Od 1 lipca 2021r. obsługę bankową Gminy Wałbrzych i jej jednostek organizacyjnych prowadzić będzie Bank Millennium Spółka Akcyjna. W związku z powyższym zmianie ulegają numery rachunków bankowych.   

NAZWA RACHUNKU

NUMERY RACHUNKÓW

FUNKCJONUJĄCE

DO 30 CZERWCA 2021 ROKU

W BANKU PKO BP SA

NUMERY RACHUNKÓW

FUNKCJONUJĄCE

OD 1 LIPCA 2021 ROKU W BANKU MILLENNIUM

SPÓŁKA AKCYJNA

Opłaty geodezyjne

BANK PKO BP SA

57 1020 3668 0000 5202 0430 0893

BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA

19 1160 2202 0000 0004 9251 2045

Opłata skarbowa

BANK PKO BP SA

52 1020 3668 0000 5102 0430 0935

BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA

51 1160 2202 0000 0004 9251 5252