Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Operaty techniczne od 01.01.2022 r.

Operaty techniczne od 01.01.2022 r.

Informujemy, że zgodnie z § 42 ust. 3 rozporządzenia ws. standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2020 poz.1429 ze zm.), wykonawcy prac geodezyjnych mogą przekazywać operaty techniczne w postaci papierowej tylko do dnia 31 grudnia 2021 r.

Oznacza to, że od 1 stycznia 2022 r. wszystkie operaty techniczne (prace geodezyjne zgłoszone od dnia 31 lipca 2020 r.) muszą być przekazywane w postaci elektronicznej (plik PDF).