Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego

Nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego

INFORMACJA

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5.06.2014 o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wymuszonej wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 25 czerwca 2013 r., który uznał za niekonstytucyjny przepis zawierający upoważnienie ustawowe do określania wysokości opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz związane z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, za udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego, Biuro Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu informuje, że zmiany do ustawy wchodzą w życie po 12 lipca 2014r.

W opublikowanej ustawie nie przewiduje się jednak niezbędnego okresu vacatio legis, który pozwoliłby dostosować systemy teleinformatyczne ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do zmian, które będą musiały zostać wdrożone praktycznie z dnia na dzień.

W związku z powyższym informujemy, że Biuro Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości dołoży wszelkich starań, aby dostosowanie systemu i organizacji pracy nie wpłynęło na pogorszenie standardów obsługi naszych Interesantów. Nie mniej jednak prosimy o wyrozumiałość i przepraszamy za ewentualne utrudnienia mogące wystąpić w okresie wdrożenia zmian systemu.

Z informacji uzyskanych od dostawcy oprogramowania, nie możemy również wykluczyć potrzeby czasowego wyłączenia wybranych treści, a także ograniczenia funkcjonalności serwisu mapowego WebEWID .

Główne zmiany związane z pracami geodezyjno-kartograficznymi dotyczą m.in.:

1.Zmiana przepisów dotyczących kontroli działalności wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego oraz organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, a także kontroli przedsiębiorców wykonujących prace geodezyjne lub kartograficzne,

2.Zmiana przepisów dotyczących ewidencji gruntów i budynków,

3.Zmiana przepisów dotyczących geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

4.Zmiana przepisów dotyczących opłat,

5.Zmiana przepisów dotyczących odpowiedzialności zawodowej,

6.Zmiana przepisów dotyczących odpowiedzialności karnej oraz wprowadzenie przepisów dotyczących kar pieniężnych.

W związku z powyższym prosimy przede wszystkim geodetów o zapoznanie się ze znowelizowaną ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy.