Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Aktualności - Konkursy

 • Mikrogranty
  24-05-2021

  Mikrogranty przyznane!

  Prezydent Wałbrzycha przyznał dotacje na realizację 12 inicjatyw społecznych w podobszarach rewitalizacji: Śródmieście, Nowe Miasto, Stary Zdrój, Biały Kamień i Sobięcin w ramach tegorocznej edycji „...
 • 24-05-2021

  Konkurs z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom

  OTWARTY KONKURS OFERT na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (dział – 851, rozdział – 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi)...
 • 29-04-2021

  Konkurs

  PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA działając na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 4, 16, art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o...
 • konkurs
  20-04-2021

  Rusza kolejny konkurs wspierający aktywizację i rozwój lokalnej społeczności

  Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego na terenie miasta Wałbrzycha i na rzecz jego mieszkańców z zakresu wspierania...

Strony