Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Aktualności

 • 26-02-2021

  Korzystanie z portalu WebEwid

  Informujemy o błędnie wyświetlanych danych na portalu WebEwid. Niektóre dane graficzne nie są aktualizowane, problem został zgłoszony do dostawcy oprogramowania i w najbliższym czasie zostanie rozwiązany.
 • 03-02-2021

  Aktualizacja bazy danych EGiB

  Dotyczy: dokumentacji zawierającej rezultaty geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz wyników opracowania tych pomiarów (BAZA DANYCH EGiB). W związku z kolejnym etapem dostosowania procesu wymiany danych pomiędzy Wykonawcami...
 • 20-11-2020

  ELEKTRONICZNY OPERAT TECHNICZNY

  Informujemy, że istnieje możliwość przekazywania do GODGiK w Wałbrzychu operatu technicznego w formie elektronicznej. Prace geodezyjne zgłoszone do dnia 30.07.2020r. (włącznie): Warunkiem dostępu do proponowanej funkcjonalności jest posiadanie przez...
 • 03-07-2020

  Informacja dla wykonawców prac geodezyjnych

  Informacja dla wykonawców prac geodezyjnych W dniu 24 czerwca 2020r. weszła w życie ustawa z dnia 19 czerwca 2020r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym...

Strony