• Czeski
 • Angielski
 • Francuski
 • Niemiecki
 • Polski
Imieniny: Borysa, Magdy i Marii-Magdaleny
piątek, 25 maja 2018
Jedno okienko - Załóż własną działalność
 1. Jedno okienko - Załóż własną działalność
 2. OGÓLNE ZASADY PODEJMOWANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 3. CEIDG – ZASADY OGÓLNE
 4. ZASADY REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 5. REJESTRACJA FIRMY – SKŁADANIE WNIOSKU
 6. ZASADY ZAWIESZANIA I WZNAWIANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 7. ZASADY WYKREŚLENIA Z CEIDG
 8. SKŁADANIE FORMULARZA DEKLARACJI VAT-R
 9. REJESTR PEŁNOMOCNICTW

Prowadzenie własnej firmy kojarzy się przede wszystkim z niezależnością zawodową i finansową. Jest szansą na przejście od dobrego pomysłu do przynoszącego zyski przedsięwzięcia. To również odpowiedzialność za swoje zobowiązania, za ewentualnych pracowników, wyzwanie pod względem logistycznym, organizacyjnym i formalnym.

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (s.d.g) oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1, który zastąpił dotychczasowy formularz EDG-1.
Z dniem 1 lipca br. funkcjonuje Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona przez Ministra Gospodarki. CEIDG to system umożliwiający założenie firmy przez Internet i ewidencjonujący osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w Polsce.

System CEIDG umożliwia złożenie wniosku online o:

 • wpis do ewidencji,
 • zmianę wpisu (np. w zakresie miejsca lub rodzaju prowadzonej działalności)
 • zawieszenie działalności,
 • wznowienie działalności,
 • wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej.

Powyższych czynności można dokonać przez Internet, z każdego miejsca w Polsce i za granicą, bez konieczności odwiedzania urzędu.

Aby zarejestrować swoją działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, należy wypełnić formularz CEIDG-1 (wraz z załącznikami) na stronie www.ceidg.gov.pl lub udać się do Biura Obsługi Klienta przy ul. Sienkiewicza 6-8 i złożyć wypełniony wniosek w wersji papierowej o wpis do centralnej ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.
W okresie przejściowym tj. od 1.07 do 31.12 br. Gminy, które nie wyeksportowały swoich rejestrów do CEIDG są organem ewidencyjnym dla przedsiębiorców którzy prowadzą działalność gospodarczą i osób chcących założyć firmę.

Uzyskanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, jest pierwszym krokiem na drodze do dopełnienia wszelkich formalności związanych z utworzeniem własnego przedsiębiorstwa.

KROK 1
Formalności - Zgłoszenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie wnioskiem o wpis REGON, zgłoszeniem NIP, zgłoszeniem płatnika ZUS albo zgłoszeniem oświadczenia do KRUS i nie podlega opłacie.
Organ ewidencyjny dokonuje wpisu nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku. Zaświadczeniem o wpisie do CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG. Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorcy okazywania, przekazywania lub załączania do wniosku zaświadczeń o wpisie w CEIDG. Nie ma obowiązku przedkładania w kontaktach z organami administracji publicznej zaświadczeń o nadaniu numeru NIP i REGON w sytuacji, gdy odpowiednie numery znalazły się we wniosku, w innych przypadkach zamieniono zaświadczenie na oświadczenia.
Wraz z wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorca może złożyć w organie ewidencyjnym wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej (jeżeli działalność jaką podejmuje przedsiębiorca jest działalnością regulowaną) wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków wymaganych do wykonywania tej działalności, wskazując organ prowadzący rejestr tych działalności.

KROK 2
Sposób złożenia wniosku - Zgłoszenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej .

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna należy wybrać jeden z trybów postępowania:

 • Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie go elektronicznie,
 • Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do gminy,
 • Bez logowania się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do gminy,
 • Pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie, Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny,
 • Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.

Elektroniczne złożenie wniosku odbywa się poprzez wypełnienie formularza CEIDG-1 online na stronach:

Wypełniony online wniosek CEIDG-1 musi być podpisany z użyciem:

 • podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, albo
 • podpisu potwierdzonego Profilem Zaufanym w ramach ePUAP (bezpłatny).

Kontakt w sprawie CEIDG:

Biuro Obsługi Klienta
Referat Obsługi Przedsiębiorców
Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
ul. Sienkiewicza 6-8,
58-300 Wałbrzych
tel. +48 746655293, +48 746655291, +48 746655290

Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter