• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Haliszki, Lody i Przybysława
niedziela, 22 października 2017
10.03.2017
Weryfikacja ewidencji
Informacja dla mieszkańców Wałbrzycha zamieszkałych w dzielnicach Stary Zdrój i Nowe Miasto


Informujemy mieszkańców dzielnic Stary Zdrój i Nowe Miasto, że w okresie od 11 marca 2017 r. do 21 kwietnia 2017 r.

na terenach obrębów ewidencyjnych Stary Zdrój 19, 20 i 22 oraz Nowe Miasto nr 21, 26 i 34 realizowane są prace geodezyjne pod nazwą

Okresowa weryfikacja danych ewidencyjnych .

Okresowa weryfikacja danych ewidencyjnych zostanie przeprowadzona w zakresie zgodności tych danych z treścią dokumentów źródłowych stanowiących podstawę wpisu do ewidencji oraz zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie.

Prace wykonywane będą przez firmę:

  • GEODETA UPRAWNIONY WALDEMAR ROSŁANIEC.

Prace wykonywane są zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 (Dz.U. z 2015, poz 520) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 19 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Z 2015r. poz nr 542 ).
Wykonawcy zgłosili prace geodezyjne w Grodzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej UM w Wałbrzychu, co upoważnia ich do wykonywania czynności w terenie.

W związku z powyższym uprasza się właścicieli i władających gruntami o umożliwienie wstępu na grunt wykonawcom prac geodezyjno-kartograficznych celem wykonania czynnościa przewidzianych w art. 13 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w tym m.in. „art.13.1 – wstęp na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z tymi pracami.

Osoby wykonujące w/w czynności legitymować się będą odpowiednią informacją – kopią zgłoszenia pracy geodezyjnej z Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Informacji w powyższej sprawie udzielą pracownicy Biura Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości UM w Wałbrzychu pod nr tel. 74/64 88 532; 74/64 88 538; 74/64 88 541 .

Archiwum wiadomości »
Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter