• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Augustyna, Ingi i Jaromira
poniedziałek, 28 maja 2018
10.11.2017
Ważny komunikat dotyczący modyfikacji plików GML lub KCD.

Udostępnianie "plików do modyfikacji danych gml lub kcd* z blokadą" odbywa się po zakończeniu pomiarów i zgłoszeniu gotowości do utworzenia roboczej bazy danych. Zamówienia "pliku do modyfikacji danych") należy dokonać telefonicznie: 74 /64 88 533 (532) lub poprzez wysłanie wiadomości e – mail na adres: geodezja@um.walbrzych.pl.

Plik z blokadą udostępniany jest przez 5 dni roboczych.

W niektórych przypadkach (duże skomplikowane, nietypowe opracowania) czas, na który będzie wydana blokada należy uzgodnić indywidualnie (telefonicznie) – termin uzgodniony.

W przypadku obszarów, na których prowadzone są prace geodezyjne przez kilku wykonawców prac, w celu udostępnienia pliku kolejnemu wykonawcy, blokada zostanie usunięta automatycznie (bez uprzedniego powiadomienia):

  • po upływie 5 dni roboczych lub terminu uzgodnionego, jeżeli dotychczasowy wykonawca prac nie przekaże do weryfikacji dokumentacji zawierającej wyniki prac wraz ze "zmodyfikowanym plikiem" zawierającym zbiory danych.

  • po upływie 10 dni roboczych, jeżeli dotychczasowy wykonawca prac nie przekaże dokumentacji wraz ze "zmodyfikowanym plikiem" zawierającym zbiory danych, w której poprawił uchybienia i nieprawidłowości stwierdzone w protokole weryfikacji i/lub nie ustosunkował się na piśmie do wyników tej weryfikacji (dot. blokad wydanych od dnia 13.11.2017 r.).

Po usunięciu blokady można wystąpić o ponowne udostępnienie „pliku do modyfikacji danych”.

* inny format uzgodniony z organem prowadzącym PZGiK zgodnie z § 71 ust.2 pkt.6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Archiwum wiadomości »
Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter