• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Borysa, Magdy i Marii-Magdaleny
piątek, 25 maja 2018
02.01.2017
Aktualizacja informacji dla geodetów GML


AKTUALIZACJA INFORMACJI DLA GEODETÓW GML

Zgodnie z § 71 ust.2 pkt.6

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r.
w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych
i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

od 3 kwietnia 2017 roku

do operatu technicznego złożonego do weryfikacji - wykonawca prac geodezyjnych 
bezwzględnie dołącza plik danych wygenerowany z roboczej bazy danych i zapisany zgodnie ze schematami GML (lub plik KCD – inny format uzgodniony z organem prowadzącym PZGiK).

Plik GML powinien być zgodny ze schematem aplikacyjnym zawartym w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej oraz Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT.

Proponowany przez Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
sposób postępowania:

  1. Przy zgłoszeniu pracy geodezyjnej wykonawca prac geodezyjnych pobiera z ośrodka mapę zasadniczą w postaci pliku GML (bez blokady baz danych PZGiK) lub inny uzgodniony z ośrodkiem (KCD, DXF) celem wykonania mapy porównania z terenem

  2. Po wykonaniu pomiaru i opracowaniu wyników pomiaru, a przed oddaniem operatu technicznego, wykonawca pracy zgłasza do GODGiK chęć uzupełnienia mapy zasadniczej – w tym celu GODGiK wydaje ponownie plik GML (lub KCD) z blokadą w zakresie pracy geodezyjnej

  3. wykonawca prac geodezyjnych uzupełnia plik GML o wyniki pomiaru i przekazuje uzupełniony plik GML razem z operatem technicznym do weryfikacji

  4. pracownicy ośrodka weryfikują operat techniczny oraz plik GML pod względem zgodności ze schematem aplikacyjnym, po czym wgrywają plik GML w celu uzupełnienia baz danych PZGiK

Archiwum wiadomości »
Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter